Turbo Tłumaczka

Missing_f_normal

Marta B.

Tłumaczę: angielski francuski, angielski polski, francuski angielski, francuski polski, polski angielski, polski francuski

Język ojczysty: polski

Liczba słów przetłumaczonych w TurboTłumaczeniach: 10 447