Turbo Tłumacz

8fff14e13b2e225d1cb7cf9f616a827b0986b8cd

Jan M.

Tłumaczę: angielski polski, polski angielski

Język ojczysty: polski

Specjalizacja: Dziennikarstwo / Media, Nauki humanistyczne, Internet / Startupy

Liczba słów przetłumaczonych w TurboTłumaczeniach: 146 379