Nostryfikacja dyplomów zagranicznych i równoważność dyplomów z UE w Polsce

Co kraj, to inny system edukacji. Ma to przełożenie nie tylko teoretyczne i systemowe, ale przede wszystkim praktyczne. Studiując lub ucząc się za granicą i chcąc kontynuować naukę w Polsce może okazać się, że polski system prawny będzie miał problem z weryfikacją tego, jaki faktycznie stopień naukowy uzyskałeś. Tak samo będzie w przypadku określenia, czy masz prawo wykonywać niektóre zawody, jak np. nauczyciela. W polskim prawie przewidziano więc dwie drogi uznawania wykształcenia: na podstawie równoważności lub na podstawie nostryfikacji.

Równoważność dyplomów z UE w Polsce – co to jest?

Zacznijmy od omówienia krótszej drogi uznawania zagranicznych dyplomów. Jest ona możliwa dzięki podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych, zgodnie z którymi strony porozumienia uznają nawzajem równoważność dyplomów zagranicznych. Zasadniczo taki stan rzeczy dotyczy głównie państw członkowskich Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że jeśli studiowałeś np. w Niemczech, to uzyskanym tytułem zawodowym lub naukowym możesz spokojnie posługiwać się w Polsce, a tym samym kontynuować naukę na wybranej uczelni. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w placówce, w której chcesz kształcić się dalej.

Co to jest nostryfikacja zagranicznych dyplomów?

Jeżeli jednak okaże się, że studiowałeś w kraju nie będącym stroną porozumienia o równoważności dyplomów, pozostaje Ci droga nostryfikacyjna. W polskim prawie czynność ta została zdefiniowana jako czynność mająca na celu ustalenie polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Jest to możliwe dzięki artykułowi 327 ust. 1 z ustawy Prawo szkolnictwa wyższego z dnia 20 lipca 2018 roku. Dopiero po zakończeniu procedury nostryfikacyjnej będziesz mógł starać się o kontynuowanie nauki na wybranej uczelni w Polsce.

Gdzie można otrzymać nostryfikację dyplomu?

Postępowanie ma prawo przeprowadzić wyłącznie szkoła wyższa, która ma przyznaną jedną z następujących kategorii naukowych: A+, A lub B+. Z zastrzeżeniem jednak, że dana placówka jest upoważniona do nauczania w dyscyplinie naukowej, której dotyczy Twój dyplom. Szczegółowy wykaz uczelni wraz z kategoriami naukowymi znajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak otrzymać nostryfikację dyplomu?

W celu nostryfikacji dyplomu zagranicznego, powinieneś udać się do najbliższej uczelni, która może wszcząć postępowanie. Zabierz ze sobą w tym celu następujące dokumenty:

  1. Dyplom ukończenia studiów.
  2. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów.
  3. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego została przyjęta na studia.

Pamiętaj, że nie musisz składać oryginałów. Zgodnie z obowiązującym prawem, wiążące są również kserokopie powyższych dokumentów pod warunkiem jednak, że są one poświadczone za zgodnością z oryginałem przez uczelnię, która będzie prowadzić postępowanie. Niekiedy może okazać się, że rada nostryfikacyjna dodatkowo zażąda od Ciebie dostarczenia tłumaczenia dokumentów.

Może się też zdarzyć, że rada nostryfikacyjna będzie wymagała jeszcze innych informacji. Szczególnie dotyczy to tłumaczenia na język polski dokumentów, które potwierdzają przebieg studiów, uzyskanych efektów kształcenia, a także czasu trwania nauki oraz ich tłumaczenia przysięgłego lub przekładu dokonanego przez tłumacza zagranicznego i poświadczonego przez konsula RP.

Co sprawdza rada nostryfikująca?

Po złożeniu kompletu dokumentów, wszczynane jest postępowanie nostryfikacyjne. W jego trakcie rada dokładnie sprawdza, jaki był przebieg studiów, ile one trwały oraz jakie były efekty kształcenia. Następnie porównuje je z polskimi normami szkolnictwa wyższego. W przypadku wystąpienia różnic, możesz zostać skierowany na odpowiednie egzaminy lub odbycie praktyk zawodowych. Dostaniesz przy tym wykaz dokładnych warunków do spełnienia, a także obowiązujące terminy, z których musisz się wywiązać.

Ile trwa nostryfikacja dyplomu zagranicznego?

Musisz pamiętać, że ciężko stwierdzić czas, w jakim postępowanie nostryfikacyjne zostanie zamknięte. To wszystko zależy od różnic, jakie będziesz musiał uzupełnić, a także od Twojej organizacji i motywacji. Za dzień rozpoczęcia nostryfikacji uznaje się dzień złożenia wniosku, po którym następuje ocena formalna. W razie zaistnienia braków w dokumentacji, zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie, wyznaczając termin, który nie może być krótszy, niż 14 dni.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzupełnień, rada nostryfikacyjna ma maksymalnie 90 dni na wydanie decyzji pozytywnej lub negatywnej w Twojej sprawie. Do tego limitu nie wlicza się czasu przeznaczonego na dostarczenie niezbędnych tłumaczeń, dokumentów uzupełniających, odbycia egzaminów lub praktyk zawodowych. Po sfinalizowaniu wszystkich formalności, zostaniesz poinformowany na piśmie, czy Twój tytuł naukowy zostanie uznany za równoważny z polskim czy tak się jednak nie stanie.

Uczelnia nie chce rozpocząć nostryfikacji – co dalej?

Po ocenie formalnej złożonego wniosku, rada nostryfikacyjna może odmówić wszczęcia postępowania. Może tak się stać w momencie, gdy stwierdzony zostanie brak przesłanek do przeprowadzenia takiej czynności. Ale jeszcze nic straconego, ponieważ przysługuje Ci prawo do złożenia zażalenia, które będzie rozpatrzone w trybie postępowania administracyjnego. Zwróć przy tym uwagę, czy odmowa posiada wszystkie niezbędne elementy, takie jak:

  • oznaczenie jednostki uczelni lub innej placówki naukowej wydającej postanowienie,
  • datę jego wydania,
  • oznaczenie osoby, która zwróciła się o wszczęcie nostryfikacji,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • rozstrzygnięcie dotyczące odmowy wszczęcia postępowania wraz z uzasadnieniem,
  • podpis z podaniem stanowiska osoby upoważnionej do wydania postanowienia,
  • pouczenie o dopuszczalności wniesienia zażalenia do rektora uczelni.

Jeżeli zauważysz braki w odmowie, możesz się na nie powołać w zażaleniu. Zwiększy to prawdopodobieństwo na przychylne rozpatrzenie Twojej sprawy, a co za tym idzie – wznowienie całego postępowania.

Ile kosztuje nostryfikacja?

Osobną kwestią pozostaje koszt, z jakim musisz się liczyć składając wniosek o nostryfikację. Zgodnie z ustawą, nie może on przekraczać 50% wynagrodzenia, jakie przysługuje profesorowi – czyli obecnie ok. 3000 zł. Jednak to uczelnia ostatecznie ustala, ile będziesz musiał zapłacić za takie postępowanie, przy czym niektóre placówki znoszą obowiązek uiszczana zapłaty. Co ważne – jeśli dostaniesz odmowę wszczęcia postępowania, nie będziesz musiał zapłacić ani złotówki. Obowiązek uiszczenia opłaty będzie jednak w przypadku, gdy postępowanie nostryfikacyjne zostało przeprowadzone, jednak Twój dyplom nie został uznany za równoważny z polskim.

Kiedy potrzebujesz nostryfikacji dyplomu?

Warto wiedzieć nie tylko, jak przeprowadzić całą procedurę, ale przede wszystkim kiedy będziesz potrzebować nostryfikacji dyplomu. Najczęściej wszczęcie postępowania następuje w przypadku chęci kontynuowania nauki na uczelni w Polsce, a Ty do tej pory kształciłeś się za granicą. Ale to nie jedyny przypadek. Może się okazać, że podjęcie pracy w określonym zawodzie będzie wymagało szczególnych uprawnień, np. przygotowania pedagogicznego do pracy na stanowisku nauczyciela.

Chociaż dotyczy to przede wszystkim pracy w instytucjach publicznych, to niekiedy nostryfikacja może być wymagana w prywatnych przedsiębiorstwach. Szczególnie, gdy aplikujesz o pracę w zawodzie, które jest regulowane przez polskie prawo. Musisz jednak pamiętać, że nostryfikacja dyplomu będzie Ci potrzebna wyłącznie w przypadkach, gdy uprawnienia do wykonywania zawodu nabywasz w drodze ukończenia studiów wyższych. W przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych lub świadectw maturalnych obowiązują już zupełnie inne procedury.

Nostryfikacja zagranicznego dyplomu – co warto wiedzieć?

Praktyka wskazuje, że nostryfikacja zagranicznego dyplomu w Polsce bywa problematyczną i wbrew pozorom, czasochłonną kwestią. Dlatego warto prawidłowo przygotować się do tego jeszcze przed złożeniem wniosku na uczelni, która będzie prowadzić postępowanie nostryfikacyjne. W wielu przypadkach to czas będzie odgrywać kluczową rolę, dlatego jeśli zostaniesz poproszony o dostarczenie tłumaczenia dokumentów, skorzystaj z usług firmy, która będzie w stanie dokonać przekładu w jak najkrótszym terminie. Zachęcamy w takich sytuacjach do skorzystania z naszego wygodnego formularza, dzięki któremu w ciągu minuty otrzymasz bezpłatną i niezobowiązującą wycenę, wraz z konkretną datą realizacji zamówienia.
 

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego?

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia lepszej zawartości, bezpiecznej pracy oraz do celów statystycznych. Korzystanie z plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Klikając „Akceptuję” lub zamykając ten komunikat, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polityka prywatności i plików cookies.