Kultura firmy to jej unikalna osobowość. Musi dać się lubić!

Czym jest kultura firmy?

 

Kultura dla firmy jest tym, czym osobowość dla człowieka. Jej częściami składowymi są wspólne wartości, normy i symbole. Jest to rodzaj niepisanej (a czasami pisanej) umowy, którą intuicyjnie wyczuwają członkowie zespołu  oraz osoby, które się z firmą  stykają. Warto też zwrócić uwagę, że stanowi ona czynnik wyróżniający spośród innych organizacji. Dzięki atrakcyjnej kulturze możemy przyciągać ludzi, na których nam zależy i rozwijać biznes. Warto przyjrzeć się bliżej temu niepisanemu paktowi i kreować go w taki sposób, aby uzyskać maksymalne korzyści.

 

Jakie są składowe kultury organizacji?

Na pewno nie da się ustalić jednego uniwersalnego wzorca, który będzie pasował do każdego przedsiębiorstwa. Kultura zawsze powinna być dopasowana do branży, wielkości firmy, pracowników oraz klientów. Rozpatrując wartości jakie wyznaje organizacja, przeważnie na czoło wysuwa się wzrost dochodów firmy. Opierając się jednak jedynie na tym, żadna firma daleko nie zajdzie. Warto zastanowić się, co jeszcze jest ważne. Innowacyjność, wysoka jakość, a może szczególna dbałość o zaspokojenie potrzeb klienta?

Istotnym elementem kultury są przyjęte w niej wzorce postępowania wynikające z norm. Może to być styl komunikacji z klientami, strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych w firmie, czy przebieg procesu reklamacji. Ich ilość i rodzaj zależą od konkretnej organizacji. Inaczej będą one wyglądać w międzynarodowej korporacji, a inaczej w kilkuosobowym start-upie.

Symbole i rytuały są czynnikami, które niesamowicie spajają organizację. W tej kategorii znajdziemy logo i kolory firmowe, wystrój siedziby, czy dress code. Dobre dopasowanie i spójność tych elementów sprawiają, że firma jest rozpoznawalna na zewnątrz. Trzeba jednak zwrócić uwagę również na wydarzenia, które dają poczucie wspólnoty w firmie np. wyjazdy integracyjne. To one budują więzi między pracownikami i wpływają na ich lojalność wobec firmy.

Jak powstaje kultura firmy?

Wytworzenie się kultury organizacji często jest nieplanowanym procesem, który dzieje się “przy okazji” wszystkich innych działań. Nie da się ukryć, że jest ona pewną wypadkową zwyczajów, norm i postaw wszystkich jej członków. Z drugiej strony jednak może ona być kształtowana, zwłaszcza przez kierownictwo firmy i w pewnym stopniu narzucona z góry. Już przy kilkuosobowym przedsiębiorstwie warto spisać jej podstawowe elementy. To także dobre ćwiczenie dla Ciebie i Twojego obecnego zespołu – dowiecie się czy faktycznie kultura firmy jest dla Was tym samym i czy zgadzacie się co do jej poszczególnych elementów. Dodatkowo ustalicie, jakie oczekiwanie możecie i powinniście mieć wobec nowych pracowników.

Kultura organizacji jednoczy także globalny zespół

Oto kilka uniwersalnych zasad, które pomogą stworzyć dobrą kulturę organizacyjną:

  1. Krótko, prosto i na temat

Dokument opisujący kulturę organizacji powinien być jednoznaczny i konkretny. To nie musi być poemat pięknie opisujący rzeczywistość na 100 stronach. Wręcz przeciwnie. Lepiej stworzyć wypunktowaną listę, którą każdy będzie miał pod ręką i znał na pamięć, niż opublikować książkę, która będzie zalegać na dnie biurka. Spisane powinny być najważniejsze i uniwersalne dla wszystkich stanowisk elementy. Oczywiście, możesz każdy punkt wyjaśnić szczegółowo w osobnym dokumencie, żeby każdy rozumiał, co dokładnie autor miał na myśli, ale i ten dokument powinien być maksymalnie zwięzły i przejrzysty.

  1. Zasady są dla ludzi, a nie ludzie dla zasad

Spisując kulturę organizacyjną oprzyj  się pokusie tworzenia surowych przykazań. Zdania powinny być pozytywnie sformułowane i działać motywująco, a nie stawiać na baczność i zastraszać.

  1. Praca, którą uwielbiasz

Każdy pracownik powinien czuć się w firmie na miejscu. Kultura organizacji ma właśnie zapewnić takie poczucie przynależności. Warto w proces tworzenia dokumentu zaangażować pracowników różnych szczebli, aby czuli się jego współtwórcami. Sukces jest pewny, gdy wszyscy nie tylko akceptują jej zasady, ale nimi żyją.

Kiedy mamy już opracowane elementy kultury firmy nadchodzi czas jej wdrażania (chyba, że w procesie spisywania kultury  okazało się, że wszyscy już od dawna nią żyją). Najłatwiej szerzyć jej świadomość poprzez własny przykład. Człowiek jest istotą stadną i naśladuje innych, zwłaszcza będących nad nimi w hierarchii. Coraz częściej firmy zamieszczają informacje dotyczące kultury organizacyjnej np. na stronie internetowej czy w ofertach pracy. Dzięki temu przedsiębiorstwo czytelnie prezentuje się swoim klientom oraz potencjalnym pracownikom. Taki zabieg ułatwia wprowadzenie nowej osoby do zespołu, ponieważ kandydat już na etapie rekrutacji może poznać klimat panujący w firmie. Warto też na początku kariery nowego pracownika dać mu czas na podglądanie innych, aby nie tylko wiedział, co ma robić, ale również w jaki sposób.

Po co firmie kultura?

W dobie stawiania na indywidualizm jednostki wyzwaniem może być stworzenie jednolitej kultury nie tylko dla firmy zatrudniającej ludzi z całego świata, ale także małego salonu fryzjerskiego. Barier może pojawić się wiele: różny czas pracy, różne religie i związane z nimi obyczaje, różna obyczajowość i styl pracy. Warto wtedy oprzeć współpracę o wspólne dla wszystkich wzorce i normy oraz z tolerancją traktować odmienności. Wysiłek ten na pewno się opłaci.

Przede wszystkim, określenie pewnego stylu komunikacji i zachowań ułatwia przepływ informacji i usprawnia działanie. Kultura firmy umacnia też relacje między pracownikami, mają oni wspólne cele i efektywniej współpracują podążając w jednym kierunku. Badania pokazują też, że osoby identyfikujące się z wartościami firmy są skłonne pracować za niższe wynagrodzenie, są szczęśliwsze i  rzadziej rezygnują z pracy. To ważne, jeśli chcesz przyciągnąć do swojego zespołu możliwie najlepszych ludzi, którzy przyczynią się do rozwoju firmy. Ponadto klienci – mając czytelny obraz organizacji – wiedzą, czego mogą się po niej spodziewać, co zwiększa ich zaufanie. Przyjazna kultura firmy może stać się więc istotną przewagą konkurencyjną.

Zespół firmy Zappos, żyjący kulturą organizacji Customer Loyalty Team (CLT) w Zappos – http://about.zappos.com/press-center/media-coverage

Jak to wygląda w praktyce?

Teorii już chyba wystarczy. Poniżej dwa przykłady krótko i konkretnie spisanych elementów kultury organizacyjnej. Pierwszy pochodzi z Zappos. Ta amerykańska firma powstała w 1999 roku i błyskawicznie się rozwija,  przynosząc miliardowe zyski ze sprzedaży internetowej  – na początku tylko butów, a teraz także odzieży i akcesoriów. Najważniejsze wartości dla pracowników firmy przedstawiają poniższe hasła:

 

  1. Zadziwiaj klientów swoją obsługą (niech powiedzą „łał”).

 

  1. Wspieraj i napędzaj zmiany.

 

  1. Baw się i bądź trochę dziwny.

 

  1. Szukaj przygody, bądź kreatywny i miej otwarty umysł.

 

  1. Rozwijaj się i ucz.

 

  1. Twórz otwarte i szczere relacje poprzez komunikację.

 

  1. Twórz pozytywnie myślący zespół i rodzinną atmosferę.

 

  1. Rób więcej wykorzystując mniej.

 

  1. Miej pasję i determinację.

 

  1. Bądź skromny.

 

CEO Zappos, Tony Hsieh napisał świetną książkę, Delivering Happiness (polski tytuł to Dawaj innym szczęście) w której opisuje początki firmy i jej dążenia do uszczęśliwiania klientów oraz pracowników. Szczegółowo przedstawia  też kulturę organizacji oraz jej wartości i to, jak osoby związane z firmą identyfikują się z tymi wartościami  na co dzień (w pracy, ale także poza nią).

Kolejny przykład to Grupa L’Oreal. Firma działająca od ponad stu lat w branży kosmetycznej. Ma odziały na całym świecie i zatrudnia prawie 80 tysięcy osób. Ich kultura prezentuje się następująco:

Pasja, innowacja, duch przedsiębiorczości, otwartość, dążenie do doskonałości – to wartości wpisane w kod genetyczny Grupy L’OrĂ©al. I wartości, którymi nasi pracownicy na całym świecie kierują się w swojej codziennej pracy.

Nasze zasady etyczne to uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość. To one kształtują naszą kulturę i tworzą podwaliny naszej reputacji, a pracownicy L’OrĂ©al te zasady znają i szanują.

Jak widać kultura firmy to sprawa bardzo indywidualna i delikatna. Warto uświadomić sobie jej wartość i wpływ na osiągane wyniki oraz atmosferę pracy. Pozostawienie jej powstawania “bez nadzoru” może skończyć się utrwaleniem niekorzystnych nawyków i złym postrzeganiem firmy przez potencjalnych klientów, a w efekcie spadkiem jej dochodów. Raz powstałe wzorce i przyzwyczajenia bardzo trudno zmienić. Polecam więc przemyślenie kultury organizacji już w momencie powstania pomysłu na założenie nowego biznesu. Promowanie od samego początku wartości, postaw i symboli, na których nam zależy będzie solidnym fundamentem przyszłych sukcesów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<