Jak otrzymać pobyt stały w krajach EOG, czyli Szwajcarii, Islandii i Norwegii?

Nie tylko Unia Europejska, ale również Europejski Obszar Gospodarczy jest atrakcyjny z punktu widzenia zarobków. Szczególnie dużo imigrantów na co dzień żyje i pracuje w Norwegii, a niewiele mniej również w Szwajcarii i Islandii. Wybierasz się do pracy za granicę? Powinieneś zorientować się, jak otrzymać pobyt stały w krajach EOG, aby móc legalnie pracować.

Jakie są prawa pobytu w Norwegii?

Chcąc wyjechać do Norwegii, powinieneś mieć świadomość tego, że w tamtejszym prawie funkcjonują w zasadzie trzy rodzaje pobytu: do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy i pobyt stały. Jako mieszkaniec kraju należącego do Unii Europejskiej, nie musisz zgłaszać pobytu, o ile nie przekroczy on 3 miesięcy. Jeżeli jednak wiesz, że będziesz w Norwegii dłużej, niż 3 miesiące, powinieneś zgłosić swój pobyt. Procedura jest prosta – wystarczy, że legalnie pracujesz i zarejestrujesz się na stronie selfservice.udi.no, wydrukujesz potwierdzenie i udasz się na najbliższy posterunek policji. To wszystko – od tej pory możesz legalnie przebywać i pracować w Norwegii.

Jak otrzymać pobyt stały w Norwegii?

Nieco inaczej sprawa wygląda, jeżeli chcesz starać się o pobyt stały. Uzyskanie takiego zezwolenia wiąże się m.in. z uzyskaniem niezbywalnego prawa do stałego przebywania na terenie Norwegii. Nie będziesz musiał się również ponownie rejestrować, gdy opuścisz to państwo na dłuższy czas. W praktyce więc będą Ci przysługiwać takie same prawa, jak osobie posiadającej norweskie obywatelstwo.

Dlaczego warto znać język norweski?

O pozwolenie na pobyt stały w Norwegii możesz starać się dopiero po upływie 3 lat, w trakcie których będziesz pracować bez żadnych przerw. Dodatkowym obowiązkiem jest odbycie obowiązkowego kursu języka norweskiego wg standardu Introduksjonsloven lub posiadanie dokumentów, które potwierdzają wystarczającą znajomość języka norweskiego lub lapońskiego. Poza tym nie możesz być karany. Ewentualne wyroki wydłużają termin, w którym możesz starać się o przyznanie pobytu stałego.

Nowe zasady ubiegania się o pobyt stały w Norwegii

Jakby formalności było mało, to od września 2017 roku norweski rząd wprowadził nowe zasady ubiegania się o to zezwolenie. Według nowych wytycznych, prawo do jego uzyskania nabywasz pod warunkiem, że przez ostatnie 12 miesięcy nie pobierałeś żadnych świadczeń socjalnych z NAV. Ponadto w ciągu ostatniego roku musisz zarobić więcej, niż 238 784 koron brutto, przy czym nie możesz sumować dochodów swoich i innych członków rodziny. Nowe regulacje nie dotyczą przy tym osób, które mają mniej, niż 18 lat i więcej, niż 67 lat.

Jak otrzymać pobyt stały w Islandii?

Nieco inaczej sytuacja wygląda w Islandii, chociaż tam również pobyt poniżej 3 miesięcy nie wiąże się z żadnym obowiązkiem rejestracyjnym. Swój okres przebywania w tym kraju możesz warunkowo wydłużyć do 6 miesięcy, o ile w tym czasie aktywnie poszukujesz pracy. Po przylocie do Islandii warto zachować bilet lotniczy, ponieważ czas przebywania liczony jest od daty przylotu.

Musisz również pamiętać, że niezależnie od okoliczności, powinieneś zarejestrować swój pobyt, o ile przekroczy on 6 miesięcy. Dopiero po dokonaniu wpisu w Krajowej Ewidencji Ludności, możesz bez przeszkód i żadnych ograniczeń czasowych żyć i mieszkać w Islandii. Warunkiem koniecznym jednak jest posiadanie odpowiednich środków finansowych, które pozwalają Ci na samodzielne utrzymanie. Dodatkowo musisz spełnić jedno z kryteriów uprawniających do stałego przebywania (m.in. mieć podpisaną umowę o pracę), a także wyrobić numer personalny (isl. kennitala).

Jakie są prawa pobytu w Szwajcarii?

Jako obywatel kraju Unii Europejskiej, możesz swobodnie przemieszczać się po terenie Szwajcarii i przebywać tam bez żadnych formalności, o ile nie przebywasz tam dłużej, niż 3 miesiące. Powyżej tego okresu wymagana jest legalizacja pobytu, co możesz zrobić starając się najpierw o tzw. zezwolenie L, następnie zezwolenie B, a na koniec – zezwolenie C. Ten ostatni dokument jest już pozwoleniem na osiedlenie się, a co za tym idzie – na pobyt stały w Szwajcarii.

Jak otrzymać pobyt tymczasowy w Szwajcarii?

Zaczynając swoją przygodę w tym kraju, w pierwszej kolejności będziesz musiał dysponować zezwoleniem L, które jest ważne przez pierwsze 365 dni pobytu. Zgłoszenia dokonujesz w lokalnym urzędzie ds. pracy i emigracji, a żeby otrzymać prawo do tymczasowego pobytu, musisz okazać urzędnikowi m.in. ważną umowę o pracę. Jeżeli jej nie masz, ale dopiero zamierzasz szukać zatrudnieniu na miejscu, również możesz otrzymać zezwolenie L pod warunkiem, że posiadasz środki pozwalające Ci na samodzielne utrzymanie.

Gdy już zapuścisz korzenie w Szwajcarii i będziesz pewien, że chcesz tam zamieszkać na stałe, możesz zacząć się starać na zezwolenie B, które daje Ci prawo pobytu do 5 lat, po czym możesz je przedłużyć o kolejne 5 lat. Niezbędnym warunkiem jest jednak zawarcie umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony. Musisz jednak mieć świadomość, że jeżeli w ostatnim roku zezwolenia byłeś osobą bezrobotną, to po wygaśnięciu zezwolenia B, możesz otrzymać tylko zezwolenie L.

Jak otrzymać pobyt stały w Szwajcarii?

Po upływie 5 lub 10 lat możesz starać się o zezwolenie C, czyli prawo do pobytu stałego w Szwajcarii. Nie ma ono żadnego ograniczenia czasowego i od tej pory możesz dowolnie zmieniać pracodawców, adres zamieszkania, a także podejmować działalność na własny rachunek. Ponadto możesz ubiegać się o to samo pozwolenie dla wszystkich członków swojej rodziny, o ile dysponujesz wystarczająco dużym mieszkaniem, a Twoje dochody pozwolą Wam uniezależnić się finansowo od pomocy socjalnej Szwajcarii.

Pobyt stały w krajach EOG a tłumaczenia przysięgłe

Procedura ubiegania się o pobyt stały wygląda bardzo podobnie w każdym z krajów EOG. Wynika to wprost z dostosowania krajowych przepisów do wymogów Unii Europejskiej, co było warunkiem do podpisania obustronnych umów międzynarodowych. Najmniej formalności czeka na Ciebie w Islandii, nieco więcej w Norwegii, a najwięcej w Szwajcarii. Niezależnie jednak od kraju, możesz potrzebować tłumaczenia przysięgłego polskich dokumentów.

Pamiętaj, że ubiegając się o pobyt stały w krajach EOG nie wystarczy dysponować umową o pracę, umową najmu mieszkania i innymi wydanymi przez władze docelowego kraju. Będziesz musiał dysponować również polskimi dokumentami, takimi jak odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o niekaralności w Polsce czy zaświadczenie o stanie cywilnym. W tych poszczególnych przypadkach musisz postarać się o tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na urzędowy wybranego państwa. W niektórych przypadkach – jak chociażby Islandii – wystarczy tłumaczenie przysięgłe na język angielski.

Czy to oznacza, że musisz odwiedzić tłumacza przysięgłego? Niekoniecznie. Możesz skorzystać z naszego wygodnego formularza, przesłać nam skan oryginału, a my przetłumaczone dokumenty wraz z pieczęciami wyślemy na Twój adres, również zagraniczny.

<